CONTACT US

Congress Secretariat

Email:2024apdcintaiwan@gmail.com

Address:3F.,No.36, Hengyang Rd.,Zhongzheng Dist., Taipei City 100,Taiwan(R.O.C.)